obraz24.gif
Współpraca z Polonią

Strony organizacji kresowiaków

Pokaż: 
1   Link   Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie KRESY
Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” jest organizacją zrzeszającą miłośników polskiej historii i tradycji, wielbicieli egzotycznego piękna Europy Środkowej i Wschodniej oraz ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los rodaków. Stąd staramy się w naszej działalności łączyć obcowanie z pięknem Kresów z pomocą dla Polaków, którzy pozostali za przesuniętą na zachód granicą, do dziś borykając się z niezliczonymi trudnościami i problemami. Zapraszamy do współpracy wszystkich pragnących pomóc w tym dziele, oferując w zamian – poza satysfakcją – możliwość rozwoju i udział w kresowej przygodzie.
234
2   Link   Fundacja genealogi Polaków
Genealogia Polaków to największy polski społeczny program odtwarzania dziedzictwa narodowego. Genealogia Polaków to bazy wiedzy genealogicznej, herbarze, strony rodzinne.
164
3   Link   Polonijny Klub Aktywności Sportowych
Polonijny Klub Aktywności Sportowych -Strzelectwo Sportowe Wiedeń (Austria)
211
4   Link   Słowo Polskie
Polonijny portal m. Winnicy, Podola i Żytomierszczyzny, relacje z życia Polonii na Ukrainie
544
Nasi dobroczyńcy:


  


 

Nasi dobroczyńcy: